CapitalXtend

So sánh các loại tài khoản giao dịchHãy cùng điểm qua các loại tài khoản giao dịch để bạn có thể lựa chọn loại tài khoản phù hợp nhất với mình

  • Trading Platforms
   MetaTrader 4
  • Account Currency
   USD
  • Minimum deposit
   $100
  • Maximum deposit
  • Commission
  • Order execution
   Market
  • Spread
   From 3
  • Margin Call
   100%
  • Stop Out
   20%
  • Swap-Free
  • Limit & Stop Levels
   1 spread
  • Pricing
   5 decimals for FX (3 on JPY pairs), Spot Metals: 2 decimals for XAUUSD and 3 decimals for XAGUSD
  • Trading Instruments
   FX - Spot Metals - Spot commodities - CFD Indices - US shares - EU shares & Cryptocurrencies
  • Contract specification
  • Minimum Volume in Lots per Trade
   0.01
  • Step Lot
   0.01
  • Maximum Volume in Lots per Trade
   Unlimited
  • Maximum Number of Orders
   Unlimited
  • Maximum Volume in Lots of Orders
   Unlimited
  • Maximum Number of Pending Orders
   Unlimited
  • Trading Platforms
   MetaTrader 4
  • Account Currency
   USD
  • Minimum deposit
   $500
  • Maximum deposit
  • Commission
  • Order execution
   Market
  • Spread
   From 1.6
  • Margin Call
   100%
  • Stop Out
   50%
  • Swap-Free
  • Limit & Stop Levels
   1 spread
  • Pricing
   5 decimals for FX (3 on JPY pairs), Spot Metals: 2 decimals for XAUUSD and 3 decimals for XAGUSD
  • Trading Instruments
   FX - Spot Metals - Spot commodities - CFD Indices & Cryptocurrencies
  • Contract specification
  • Minimum Volume in Lots per Trade
   0.01
  • Step Lot
   0.01
  • Maximum Volume in Lots per Trade
   Unlimited
  • Maximum Number of Orders
   Unlimited
  • Maximum Volume in Lots of Orders
   Unlimited
  • Maximum Number of Pending Orders
   Unlimited
  • Trading Platforms
   MetaTrader 4
  • Account Currency
   USD
  • Minimum deposit
   $25000
  • Maximum deposit
  • Commission
  • Order execution
   Market
  • Spread
   From 0.2
  • Margin Call
   100%
  • Stop Out
   50%
  • Swap-Free
  • Limit & Stop Levels
  • Pricing
   5 decimals for FX (3 on JPY pairs), Spot Metals: 2 decimals for XAUUSD and 3 decimals for XAGUSD
  • Trading Instruments
   FX - Spot Metals - Spot commodities - CFD Indices
  • Contract specification
  • Minimum Volume in Lots per Trade
   0.01
  • Step Lot
   0.01
  • Maximum Volume in Lots per Trade
   Unlimited
  • Maximum Number of Orders
   Unlimited
  • Maximum Volume in Lots of Orders
   Unlimited
  • Maximum Number of Pending Orders
   Unlimited
  • Trading Platforms
   MetaTrader 4
  • Account Currency
   USD
  • Minimum deposit
   $1000
  • Maximum deposit
  • Commission
   3$ Fixed-per side
  • Order execution
   Market
  • Spread
   From 0.2
  • Margin Call
   100%
  • Stop Out
   50%
  • Swap-Free
  • Limit & Stop Levels
   1 Spread
  • Pricing
   5 decimals for FX (3 on JPY pairs), Spot Metals: 2 decimals for XAUUSD and 3 decimals for XAGUSD
  • Trading Instruments
   FX - Spot Metals - Spot commodities - CFD Indices
  • Contract specification
  • Minimum Volume in Lots per Trade
   0.01
  • Step Lot
   0.01
  • Maximum Volume in Lots per Trade
   Unlimited
  • Maximum Number of Orders
   Unlimited
  • Maximum Volume in Lots of Orders
   Unlimited
  • Maximum Number of Pending Orders
   Unlimited
customercare
Get Assistance

Or Start Now

Standard $100
Leverage up to 1:1000 Open Live Account
ECN - Sin comisión $500
Leverage up to 1:1000 Open Live Account
ECN - Pro $1000
Leverage up to 1:1000 Open Live Account
Platinum $25000
Leverage up to 1:500 Open Live Account
Trading Platforms
MetaTrader 4
MetaTrader 4
MetaTrader 4
MetaTrader 4
Account Currency
USD
USD
USD
USD
Minimum Deposit
$100
$500
$1000
$25000
Maximum Deposit
Commission
3$ Fixed-per side
Order Execution
Market
Market
Market
Market
Spread
From 3
From 1.6
From 0.2
From 0.2
Margin Call
100%
100%
100%
100%
Stop Out
20%
50%
50%
50%
Swap-Free
Limit & Stop Levels
1 Spread
1 Spread
1 Spread
Pricing
5 decimals for FX (3 on JPY pairs), Spot Metals: 2 decimals for XAUUSD and 3 decimals for XAGUSD
5 decimals for FX (3 on JPY pairs), Spot Metals: 2 decimals for XAUUSD and 3 decimals for XAGUSD
5 decimals for FX (3 on JPY pairs), Spot Metals: 2 decimals for XAUUSD and 3 decimals for XAGUSD
5 decimals for FX (3 on JPY pairs), Spot Metals: 2 decimals for XAUUSD and 3 decimals for XAGUSD
Trading Instruments
FX - Spot Metals - Spot commodities - CFD Indices - US shares - EU shares & Cryptocurrencies
FX - Spot Metals - Spot commodities - CFD Indices & Cryptocurrencies
FX - Spot Metals - Spot commodities - CFD Indices
FX - Spot Metals - Spot commodities - CFD Indices
Contract specification
 
 
 
 
Min. Vol. in Lots per Trade
0.01
0.01
0.01
0.01
Step Lot
0.01
0.01
0.01
0.01
Max. Vol. in Lots per Trade
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Max. No. of Orders
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Max. Vol. in Lots of Orders
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Max. No. of Pending Orders
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
meta
MetaTrader 4

trade with world-class forex trading platform

Open Live Account
save Save 20%

Lưu ý:

Trên nền tảng MT4 và MT5, phiên giao dịch của các cặp tiền tệ với đồng tiền RUB có thời gian ngắn (Từ 07:00 đến 19:40 GMT+0).

Thời gian khởi động lại cho tất cả các hệ thống, khi mà thực thi lệnh và báo giá tạm thời không khả dụng, là khoảng 5 phút mỗi ngày từ 21:00 GMT+0. Tuy nhiên, thời gian khởi động lại vào chủ nhật là từ 20:00 GMT+0.

Hàng ngày, vào lúc 00:00 GMT+0, máy chủ MT4 và MT5 sẽ được bảo trì và không thể thực thi lệnh và báo giá trong 0-1 phút.