برنامه معاملاتی کپیتال اکستند در ژانویه 2023

لطفا اطلاع داشته باشید که برنامه معاملاتی در کپیتال اکستند به طور موقت طی تعطیلات پیش رو تغییراتی خواهد داشت.

تعدادی از ابزارهای معاملاتی تحت تأثیر تغییرات خواهند بود که در جدول زیر مشخص شده اند. در صورتی که ابزاری در جدول قید نشده باشد، به معنای ادامه روال عادی برای آن ابزار است.

ابزارها

02 ژانویه, 2023

03 ژانویه, 23

09 ژانویه, 2023

16 ژانویه, 2023

23 ژانویه, 2023

24 ژانویه, 2023

25 ژانویه, 2023

26 ژانویه, 2023

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

فارکس و فلزات

فلزات گران بها

بازگشایی در 23:00

عادی

عادی

00:00 - 19:30
23:00 - 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

XAGGBP

بازگشایی در 23:05

عادی

عادی

00:00 - 19:15
23:05 - 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

XAGCHF

بازگشایی در 23:05

عادی

عادی

00:00 - 19:15
23:05 - 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

CUCUSD

بازگشایی در 23:05

عادی

عادی

00:00 - 18:15
23:05 - 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

شاخص ها

DAXEUR

00:16 - 21:00
23:02 - 00:00

عادی

عادی

00:00 - 00:15
00:16 - 21:00
23:02 - 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

FTSGBP

بسته

01:00 - 22:00
23:02 - 00:00

عادی

00:00 - 21:00
23:02 - 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

SMICHF

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

DJIUSD

بازگشایی در 23:00

عادی

عادی

00:00 - 18:00
23:00 - 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

NDXUSD

بازگشایی در 23:00

عادی

عادی

00:00 - 18:00
23:00 - 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

SPXUSD

بازگشایی در 23:00

عادی

عادی

00:00 - 18:00
23:00 - 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

HSIHKD

بسته

عادی

عادی

عادی

بسته

بسته

بسته

عادی

NIKJPY

بازگشایی در 23:00

عادی

عادی

00:00 - 18:00
23:00 - 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

ASXAUD

بازگشایی در 22:50

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 20:00

بازگشایی در 06:10

XINUSD

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

کالاها

BRNUSD

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

WTIUSD

بازگشایی در 23:00

عادی

عادی

00:00 - 19:30
23:00 - 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

NGCUSD

بازگشایی در 23:05

عادی

عادی

00:00 - 18:15
23:05 - 00:00

عادی

عادی

عادی

عادی

سهام آمریکا

NYSE

بسته

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

NASDAQ

بسته

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

سهام آمریکا

SIX

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

LSE

بسته

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

عادی

در صورت نیاز به راهنمایی با تیم پشتیبانی کپیتال اکستند در ارتباط باشید. همواره از پاسخگویی به شما خرسند خواهیم شد.

هنوزعضو کپیتال اکستند نیستید؟ همین امروز ثبت نام کنید!