การเปิดเผยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงการเทรดมาร์จิ้น

1.1. การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของอัตราระหว่างที่ใช้เลเวอเรจอาจส่งผลต่อกำไร รวมถึงขาดทุนอย่างมีนัยยะสำคัญ ลูกค้าตระหนักดีว่ามีโอกาสเสียเงินทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราฟอเร็กซ์หรือเครื่องเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้

1.2. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของลูกค้าที่เกิดจการการเลือกกลยุทธ์เทรดที่ไม่ถูกต้องหรือการไม่สนใจกฎในการบริหารจัดการเงินทุน

2. ความเสี่ยงทางเทคนิค

2.1. ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการทำงานล้มเหลวของซอฟแวร์หรือโทรคมนาคม รวมถึงปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ

2.2. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของลูกค้าอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงคำแนะนำผู้ใช้ของ MetaTrader

2.3 ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมซื้อขายที่ไม่ได้วางแผนในกรณีที่ทำการเปิดคำสั่งซ้ำก่อนผลลัพธ์คำสั่งสุดท้ายจะประมวลผลเสร็จสิ้น

2.4 ลูกค้าจะต้องรักษารหัสผ่านและรับประกันว่าบุคคลที่สามไม่สามารถเข้าถึงระบบเทรดได้ ลูกค้าต้องปฏิบัติตามกฎการเทรดประหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

2.5. ลูกค้าตระหนักดีว่าข้อมูลที่ติดต่อ (ส่งทางอีเมลหรือข้อความ) จะไม่ได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. เหตุสุดวิสัย

3.1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของลูกค้าอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ อาทิ สงคราม การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การหยุดซื้อขายของตลาดการเงิน การแทรกแซงสกุลเงิน การตัดสินใจของรัฐบาล ความไม่มั่นคงของตลาดการเงินที่สภาพคล่องลดลงอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญอื่น ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการทำงาน

CapitalXtend คือ แบรนด์เทรดออนไลน์สำหรับฟอเร็กซ์ สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง CFDs ดัชนีและโภคภัณฑ์ โดยบริษัท CapitalXtend จำกัด จดทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 395LLC2020 สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

CapitalXtend ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศเซนต์วินเซนต์แอนด์เกรนาดีนส์, สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและแคนาดา

คำเตือนความเสี่ยง: การเทรดฟอเร็กซ์และเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ระดับเลเวอเรจที่สูงอาจเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสำหรับคุณ ก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยง คุณควรรับทราบถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงิน

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการบนเว็บไซต์ CapitalXtend ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น นักเทรดท่านใดทำการเทรดตามข้อมูลของเว็บไซต์จะเป็นผู้ที่รับความเสี่ยงไว้เอง ผลดำเนินการที่ผ่านมาไม่เป็นการรับประกันกำไรในอนาคต CapitalXtend ไม่ขอรับผิดชอบทางกฎหมายต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงความเห็นและการให้คะแนนของโบรกเกอร์ ข่าวสารทางการเงิน ความเห็นผู้เขียนและหรือการวิเคราะห์ต่าง ๆ

© 2020 CapitalXtend.com – สงวนลิขสิทธิ์